บริษัท เอเด็กซ์ ออโต้คราฟท์ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรม บางปู ซอย1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
Tel : (+66) 02- 7099389 Fax : (+66) 02 - 7099390
Mobile : 081-8091500 , 089 - 4446245, 089 - 8992511

ติดต่อ/Contact Us
หัวข้อ/Subject
ข้อความ/Detail
ชื่อ-สกุล/Your Name
ที่อยู่ลูกค้า/Customer contact
E-mail
โทรศัพท์ / Tel.